Edukacija je neizostavan dio naše misije o Sarajevu kao biciklizmu prijateljski nastrojenom mjestu čime nastojimo da podignemo svijest naših sugrađana o biciklizmu i biciklistima kao ravnopravnim sudionicima u saobraćaju.

Projekti edukacije sežu u nekoliko pravaca. Jedan od najvažnijih je edukacija dijece u osnovnim i srednjim školama, zatim edukacija na ulicama (putem letaka i štandova), putem seminara i sastanaka, te edukacija kroz naše ostale projekte.

Ovi projekti su u pripremi, ali su teško izvodljivi bez podrške nadležnih institucija vlasti, prije svega Ministarstava saobraćaja, obrazovanja i unutrašnjih poslova, kao i čvrstog sponzora. Stoga se nadamo  da ćemo naći prijatelje našim projektima koji će prepoznati pozitivne ciljeve naše organizacije i pomoći nam da učinimo nešto dobro za sve nas kao i našu zajednicu.